Nieuws

Verstoever online

18-05-2018 14:53
Is de papieren versie van de Verstoever al met het oud papier meegegaan? Geen paniek, de Verstoever staat ook op de website! De Verstoever mei 2018

Uitnodiging inloopavond zonnepark Stuifzand

17-04-2018 20:06
De gemeente Hoogeveen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken wordt het gebruik en de opwekking van duurzame energie gestimuleerd. Zonneparken kunnen hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. Als onderdeel van de Energievisie van Hoogeveen, gaat het rapport ‘Afwegingskader...

Paasvuur Stuifzand, locatie Hoofdweg

10-03-2018 14:23
Ook dit jaar zal het ATF Team in samenwerking met de familie Koopman het paasvuur organiseren. Op deze avond zal er drinken en eten worden verkocht. Let op!!  Alleen schoon hout, takken, snoeiafval…       Elk jaar weer worden er meubels, pallets etc. gebracht....

Verstoever weer online

10-03-2018 14:13
De Verstoever van maart is weer op de website te vinden. Handig als je het papieren exemplaar bent kwijtgeraakt! De Verstoever maart 2018 De volgende Verstoever verschijnt op :  7 mei 2018 Kopy  inleveren voor 2 mei  !!! Te laat ingeleverde berichten kunnen niet meer geplaatst...

Update kinderopvang op school

05-03-2018 16:20
Hierbij een update over de stand van zaken van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang die gaat plaats vinden in de basisschool de Zandloper. Op dit moment is al het papier werk geregeld en ligt het bij de Gemeente Hoogeveen. Zodra zij een afspraak met ons hebben gemaakt en zijn komen...

27 januari Dag van de Drentse familiegeschiedenis

11-01-2018 10:38
Nieuwsgierig naar het verleden van je familie? Kom naar de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis! Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn roots kan op zaterdag 27 januari 2018 terecht in het Drents Archief voor de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen,...

1e Verstoever van 2018 weer online!

11-01-2018 10:26
Via onderstaande link is de eerste Verstoever van 2108 ook weer beschikbaar op de website van Stuifzand.  De Verstoever Januari 2018. 

Informatieavond Zaanddörpen op Glas druk bezocht

23-10-2017 11:55
Ook in Stuifzand was er grote belangstelling voor de informatieavond van Zaanddörpen op Glas. Na uitleg over het nut van glasvezel (ook voor de dorpskern) werd verteld wie de uitvoerder is (Re-net, onderdeel van de Rendo), welke providers geselecteerd zijn en hoe de verdere planning gaat...

Dance classics the party!

12-09-2017 19:52
Reserveer alvast in je agenda:  30 september 2017 DANCE CLASSICS THE PARTY! met een drive-in show met muziek uit de jaren '70, '80 en '90  locatie: Ons Dorpshuis aanvang: 21:00 uur  

55+ aan tafel in Ons Dorpshuis

12-09-2017 19:41
De 55+ aan tafel is in het leven geroepen zodat men niet alleen hoeft te tafelen of een keer gezellig met anderen kan genieten van een maaltijd.  De kosten voor een maaltijd bedragen €10 en men kan dan genieten van een 3 gangen menu. Het menu is iedere keer anders en het zijn vaak...