Plaatselijk Belang

Op de jaarvergadering van PB Stuifzand bleek, dat er praktische vragen zijn over Plaatselijk Belang. Omdat er vast meer mensen in Stuifzand zijn, die niet op de hoogte zijn van onze activiteiten, geven wij hier een korte uitleg.

Plaatselijk Belang werd op 17 maart 1950 opgericht, omdat er behoefte was de belangen van het dorp te behartigen, eerst bij de gemeente Ruinen en na de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Hoogeveen.
 

Samenstelling bestuur

Op dit moment zijn er 5 bestuursleden, die allemaal vrijwillig hun tijd en energie steken in de belangen van het dorp. Voorzitter: Dhr. Bert Bouwmeester. Penningmeester: Zwaantje Hilbrink.

Activiteiten

Wij hebben aanzet gegeven tot het realiseren van o.a. Het project "Dorpen in 't groen," het fietspad naar Hoogeveen en de rotonde, de 2 dorps-ommetjes, de nieuwe speeltuin en het fietspad Zwartschaap.

Wij streven ernaar zitting te nemen in werkgroepen die bezig zijn met veranderingen in ons dorp. Bijvoorbeeld : de nieuwbouw, de Initiatief-groep van De Smederijen, de werkgroep speeltuin, het begraafplaatsenbeleid van de gemeente, de werkgroep fietspad Zwartschaap en de werkgroep leerlingenvervoer. Verder hebben wij als PB Stuifzand zitting in het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe), Dorpenteam Noordwest, Overleggroep Kleine Dorpen van de gemeente Hoogeveen en de Voorbereidingscommissie Herdenking 4 mei.

Huidige actiepunten zijn: het verplaatsen van de lantaarnpaal bij de oversteekplaats voor fietsers op Zwartschaap, het onderhoud van de dorps-ommetjes, verlichting in het pad tussen de Hoofdweg en Kolkweg, het onderhoud van de bermen van de Hoofdweg en het tegelpad van de school naar de Secteweg.
Gerealiseerd is, na jarenlang "gezeur" bij de gemeente en Actium over het pand Cavaljéweg 17, dat dit is verkocht en wordt verbouwd.
 

Contributie

Onze contributie bedraagt € 6,00 per gezin per jaar. Dit geld wordt besteed aan zaken die belangrijk zijn voor de saamhorigheid in ons dorp, zoals een bijdrage aan de feestcommissie voor het Stuifzandse feest, de activiteitencommissie, de 4 mei herdenking, contributies van Het Drentsche Landschap en de BOKD. Bovendien een bijdrage in de onkosten voor het in stand houden van De Verstoever.

Wij hopen, dat bovenstaande een beetje duidelijkheid geeft, wat PB Stuifzand voor ons dorp en de bewoners kan betekenen. Wie meer informatie wil of ons nodig heeft, mag ons altijd vragen. Telefoonnummers van de voorzitter en de secretaris zijn te vinden achter op De Verstoever en hieronder.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Stuifzand.
Contactpersoon: Bert Bouwmeester / 06-22773338
Secretaris: Geke Jonkers / pbstuifzand@gmail.com 

Vereniging Plaatselijk Belang