De Verstoever

De Verstoever is ontstaan uit een schoolkrantje en later verder groter geworden tot het dorpsblad. De Verstoever zal vijf tot zes maal per jaar als pdf-bestand op deze website gepubliceerd worden.

Als je opmerkingen, suggesties, informatie, een stukje, een oproep of  dergelijke heeft voor De Verstoever, dan kun je contact opnemen met Emmy Weessies, Kolkweg 10 B in Stuifzand. Haar telefoonnummer is 852397 en haar e-mailadres is verstoever@live.nl.

Kopij voor de volgende De Verstoever kun je inleveren zoals vermeld staat op de voorpagina van de laatste Verstoever.

De Verstoever mei 2023