Hart Veilig Stuifzand

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand van het hart. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10% van deze slachtoffers. Een snelle alarmering, reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten geeft slachtoffers betere overlevingskansen en dus weer een toekomst.

Stichting Hart Veilig Drenthe heeft als doel om in heel Drenthe een netwerk te creëren van actieve Automatische Externe Defibrillatoren (ook wel AED's genoemd) in combinatie met burgerhulpverleners, in het geval van een circulatiestilstand kunnen deze mensen opgeroepen worden.

Mede dankzij financiering uit het budget van de Smederijen is ook Stuifzand 'hartveilig'. Zowel in het dorp als in het buitengebied van Stuifzand hangen op centrale en makkelijk te bereiken plaatsen deze AED's. Daarnaast zijn er vrijwilligers opgeleid om deze AED's te bedienen. Deze vrijwilligers volgen jaarlijks een herhalingscursus en staan opgenomen in een register dat bekend is bij de meldkamer.

U hoeft dus niet zelf een AED-bediener te waarschuwen, deze worden door de meldkamer via een SMS-bericht gealarmeerd als er een melding van een hartstilstand binnenkomt via 112. Geef dus altijd duidelijk door dat er vermoedelijk sprake is van hartfalen, anders worden de AED-bedieners niet opgeroepen!

112 - daar red je levens mee

  1. Iemand doet een melding van een hartstilstand via 112
  2. De meldkamer stuurt de benodigde ambulance hulpverlening naar het adres en met één druk op de knop wordt de AED-Locator geactiveerd
  3. De AED-Locator roept automatisch via een SMS hulpverleners op voor directe reanimatie
  4. Tegelijkertijd worden er hulpverleners op dezelfde manier opgeroepen om het AED apparaat te halen en naar de betreffende locatie te gaan
  5. Binnen zes minuten kan de reanimatie worden gestart en de AED ingezet worden

aangesloten bij de Stichting Hartveilig Drenthe