04-01-2019 15:46

Vereniging Ons Dorpshuis

Bestuur

Na de laatste ledenvergadering was het bestuur weer compleet met 7 bestuursleden. Tot onze spijt heeft Jan Visser om persoonlijke redenen afscheid genomen. Wij wensen hem en Anneke alle goeds en zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn gedreven inzet en visie. Met dus één vacante plek bestaat het bestuur van de vereniging nu uit zes personen. Gerwin Koopman, Wim Nijmeijer, Luuk Mulder, Andrea Victorie (penningmeester), Joyce Nijmeijer(secretaris) en Menno van Rij die de functie van Jan Visser als voorzitter zal overnemen. In het bestuur is een vacature waar we een gemotiveerd nieuw lid voor vragen! Als je interesse hebt kun je je bij het bestuur aanmelden.
 

Verbouwing

In de loop der jaren zijn er veel verbouwingen en renovaties geweest. In 1963 was de eerste verbouwing waarna er nog meer volgden. De laatste verbouwing was in eind 2016 waarbij de de hal en entree en de toiletten vernieuwd. En we zitten niet stil want er zijn nieuwe plannen voor een ingrijpende renovatie die dringend noodzakelijk is voor de keuken en de Grote zaal. Hiervoor zijn we druk bezig met het werven van subsidies.

“Ons”

De naam ‘’Ons Dorpshuis’’ van het dorpshuis te Stuifzand zegt het eigenlijk al. Het dorpshuis speelt een belangrijke rol voor veel inwoners van Stuifzand. Van jong tot oud kunnen alle inwoners gratis gebruik maken van het dorpshuis. Het werd opgericht door samen actief de schouders er onder te zetten. Zo zal het ook in stand moeten worden gehouden.

Het bestuur is er trots op dit namens de leden te mogen doen maar dat kunnen we niet alleen. We doen dat vrijwillig en roepen nog meer vrijwilligers op. Straks zullen we mensen nodig hebben om een deel van de renovatieplannen uit te kunnen voeren. Daarbij zullen we iedereen om hulp komen vragen. Maar ook doorlopend kunnen we extra handen gebruiken voor hand en span diensten. Wil jij je hiervoor inzetten neem dan contact op met het bestuur of de beheerder. Hoe meer wij er aan bijdragen hoe meer het van “ons” wordt ! Geef je op als vrijwilliger.

Leden

Iedereen kan lid worden van Vereniging Ons Dorpshuis. Woon je net in Stuifzand kom dan gerust een kijkje nemen bij de activiteiten en wordt lid. Woon je al langer in Stuifzand en ben je nog geen lid dan kun je ons steunen door lid te worden. De vereniging is afhankelijk van inkomsten uit de pacht en de bijdrage van ledencontributie, donaties en subsidies.

Een gezinslidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar en een lidmaatschap voor een alleenstaande is € 5,- per jaar. De contributie wordt 1 x per jaar automatisch geïncasseerd. Het lidmaatschap is bedoeld om Ons Dorpshuis als faciliteit in Stuifzand in stand te houden voor de inwoners van Stuifzand, het verenigingsleven een thuisbasis te geven en de saamhorigheid in het dorp te bevorderen. Dus iedereen die Stuifzand en Ons Dorpshuis een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd dit ook te laten blijken door lid te worden. Een belletje naar één van de bestuursleden is voldoende.

Tot ziens in Ons Dorpshuis.
namens het bestuur
Menno van Rij
06-55757276
 

—————

Terug