Nieuws van de activiteitencommissie

04-01-2019 15:36

Spooktocht


De spooktocht die we in oktober hebben gehouden, was een groot succes. We willen alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben en ook de landeigenaren en aanwonenden van de route heel erg bedanken voor de inzet, toestemming en  begrip. Zonder medewerking van  deze groep mensen was het ons niet gelukt!!

Bingo


Na veel nadenken, wikken en wegen, hebben we besloten om te stoppen met de bingo voor volwassenen. De deelname is erg terug gelopen zodat het voor ons niet meer  rendabel is om deze bingo’s  te organiseren. Iedereen die de afgelopen jaren onze bingo bezocht willen we hartelijk bedanken voor hun belangstelling. Soms moet je een keuze maken al valt dat niet altijd mee.
De kinderbingo’s blijven wel doorgaan, hierover volgt nader bericht.

Ondertussen zijn we druk bezig met het voorbereiden van nieuwe activiteiten,  dit moet allemaal nog uitgewerkt worden.  En  er staat nog steeds een SkipBo avond op het programma  ook hierover komt in een volgende Verstoever bericht.

Terug