Kremboong bossen

In 1938 werden de uitgestrekte Kremboongbossen bij Hoogeveen, vermaarde groeiplaats van onder meer Linnaeusklokje, Stekende wolfsklauw, Dennenorchis en Koningsvaren, grotendeels gekapt en ontgonnen. Van de 350 ha bleef echter 31 ha gespaard. In 1980 kwam dit restant in handen van 'Het Drentse Landschap'. Grote delen van het bos hebben, als gevolg van de uitbundige groei van de Kamperfoelie en het vele stormhout, een aantrekkelijk 'oerkarakter'.
 

Geschiedenis

De bossen van Kremboong werden in 1888 op het Drijbersche Veld aangeplant en besloegen oorspronkelijk zo'n 350 ha. De bossen werden, als een vorm van geldbelegging, aangelegd door een voormalige eigenaar van de suikerfabriek Kremboong op Java.
In 1938 werd het overwegend uit Grove den bestaande cultuurbos grotendeels gekapt en tot cultuurland ontgonnen, nadat het in 1937 verkocht was aan een driemanschap dat de Rondhouthandel Kremboong oprichtte. Diverse instanties waaronder 'Het Drentse Landschap' hadden tevergeefs getracht de kaalslag tegen te houden. Een jaar later werd het gehele complex verkocht aan een familie van Groninger hereboeren, die de ontginning in hoog tempo uitvoerde. Het meest heuvelachtige gebied werd niet ontgonnen. In 1980 kocht 'Het Drentse Landschap' dit bij de ontginning gespaarde deel van het eens zo grote bos. 
 

Plantenwereld

Het overwegend uit Eik en Berk bestaande natuurlijk aandoende bos bezit opvallend veel ondergroei van Rode en Blauwe bosbes. Er is sprake van een structuurrijke houtopstand, mede omdat het bos op de overgang van een stuifzandgebied naar de voormalige Echtener Groote Veenen ligt. 
Veel van de plantenrijkdom van het eens zo uitgestrekte bos is verdwenen. Maar nog steeds biedt het bos ruimte aan enkele zeldzame soorten, zoals Koningsvaren, Stekende wolfsklauw, Hengel en Dalkruid. Het bos is verder opmerkelijk rijk aan paddestoelen, waaronder veel soorten met tot de verbeelding sprekende namen, als Vermiljoenhoutzwam, Echte tonderzwam, Witte duifridderzwam, Fluweelboleet en Truffelknotszwam, die parasiteert op de Stekelige hertetruffel.
 

Dierenleven

Het bos dient als vaste verblijfplaats voor Reeën. Ook de Vos kan tot de vaste bewoners worden gerekend. De open plekken in het bos zijn met name in het voorjaar erg in trek bij Boompiepers. Verder broeden er in Kremboong veel typische bosvogels, zoals Tjiftjaf, Winterkoning, Matkop en Zwartkop.  
 

Beheer

Het beheer van de Stichting is er op gericht om de exoten uit het bos te verwijderen ten gunste van inheemse boomsoorten. Het beheer zal tot een minimum worden beperkt, waardoor er zich geleidelijk een bosgemeenschap met een hoge mate van natuurlijkheid kan ontwikkelen.
 

Toegankelijkheid

Het bosgebied is voor wandelaars vrij toegankelijk via de paden. Kremboong ligt langs de Pesserraai, 3 km ten noordoosten van Hoogeveen. 
 
Voor meer informatie over Het Drentse Landschap: www.drentslandschap.nl