Boerveense plassen

Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een vrijwel vlak, heischraal heideterrein met veel venige laagten, vennetjes en veenputten. Het is een gebied met erg veel dynamiek. Zompnat en kurkdroog wisselen hier zowel in ruimte als in de tijd af. Het gebied is van groot belang voor vogels.

De Boerenveensche Plassen liggen ten noorden van Hoogeveen, ten westen van de spoorlijn. De Boerenveensche Plassen zijn te doorkruisen via de Kerkweg, ook wel aangeduid als Dooddijk. Deze verhoogd aangelegde weg door het gebied werd vroeger gebruikt door de bevolking van Stuifzand om kerk en kerkhof te Pesse te kunnen bezoeken. Door dit natte gebied lopen nauwelijks paden, waardoor de wandelmogelijkheden beperkt zijn. Honden zijn hier niet toegestaan.


Gerard van de Weerd; de boerveense plassen, 100 x 180 cm, olieverf