Oorlogsmonument aan de Wijsterseweg

Op en bij het spoor achter de camping van de familie Ham aan de Wijsterseweg vond op zaterdag 5 augustus 1944 een ramp plaats.

Rond 13.00 uur stond hier de trein van Hoogeveen naar Groningen stil, midden in het veld. De stoomlocomotief stopte wegens geallieerde jachtvliegtuigen in de lucht. Amerikaanse jagers beschoten treinen, schepen en vrachtwagens om de logistiek van het Duitse leger lam te leggen.

Toen de reizigers zich weer veilig waanden, doken er opnieuw Amerikaanse toestellen op en de locomotief werd vernietigd. De Amerikanen dachten dat ze vanaf de trein werden beschoten met afweergeschut, maar de schoten kwamen vermoedelijk vanaf een militair oefenterrein dat in de buurt lag. De Amerikanen openden het vuur opnieuw en vernietigden de wagons van de ongewapende burgertrein.

Er waren 43 doden en een veelvoud aan gewonden en getraumatiseerde mensen. In de boerderij links van het monument werd eerste hulp verleend. Van daaruit gingen de gewonden naar ziekenhuizen in Hoogeveen, Assen en Meppel. Veel doden lagen in het korenveld tussen de trein en het spoor, zij werden begraven in de plaats van herkomst.

In de basten van de bomen rondom het monument zijn nu nog steeds dichtgegroeide kogelgaten te zien. De spoorlijn loopt nu nog steeds achter het bosje langs.