Nieuws Kidsclub

25-03-2014 15:41

Uitstapje naar Manege De Buitenwijck

Dinsdag 25 maart stond het uitstapje naar Manege De Buitenwijck op het programma. Hier werd al weken naar uit gekeken en nu was het dan zover. Eerst even geknuffeld met de paarden die buiten stonden, daarna was het tijd om naar binnen te gaan. Daar werden we direct aan het werk gezet. Er moesten...

Lees meer

—————


Kindcentrum De Zandloper

Hèt bruisend hart van Stuifzand om te leren, ontdekken, spelen en ontspannen voor kinderen van 2-13 jaar.


Voor basisschoolleerlingen
Het kindcentrum is kleinschalig. De leerlingen volgen in combinatieklassen het (verplichte) lesaanbod. De school is één van de eerste Kanjerscholen. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor de omgang met en tussen kinderen, met als resultaat dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de klas en daarbuiten.

KidsClub
Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om aansluitend aan de schooltijd door te gaan in de KidsClub. Het schooljaar is in vijf blokken van gemiddeld 8 weken verdeeld. Per periode kun je je voor 1, 2 of 3 dagdelen per week opgeven voor de KidsClub. De KidsClub biedt tal van activiteiten op het gebied van sport, koken, spel, techniek, natuur en cultuur. De KidsClub heeft een eigen ruimte in het kindcentrum. De KidsClub is van 14.45-17.00 uur.


Kids Club ook voor kinderen uit de buurt
Ook kinderen uit de buurt kunnen zich opgeven voor de KidsClub. Hierdoor ontstaat er meer verbinding tussen de jeugd uit Stuifzand die naar verschillende basisscholen gaan.

Voor peuters
Peuters vanaf 2 jaar kunnen op maandag- en donderdagochtend naar de peuterspeelzaal. Er is nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool die in de loop van het schooljaar nog verder vorm gaat krijgen. Hierdoor ontstaat er een vloeiende overgang naar de basisschool.  De KidsClub biedt voor peuters een aantal keren per jaar  peuteractiviteiten aan, zoals peutergym, dans. Afhankelijk van de activiteit wordt het samen met de (jongste) kleuters aangeboden. Informatie over het aanbod is te vinden op de website of via de peuterleidster.


Begeleiding en verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het aanbod van het kindcentrum valt onder de locatiedirecteur. Een pedagogisch medewerker is aangesteld voor de coördinatie en uitvoering van de KidsClub en wordt ondersteund door een aantal jaarstagiaires van de opleiding sociaal agogisch werk en/of onderwijsassistent van het Alfacollege. De stagiaires zijn gedurende de hele dag aanwezig op het kindcentrum, ook tijdens het overblijven. Zij ondersteunen bij de peutergroepen, tijdens de lestijden en begeleiden de naschoolse activiteiten.

Kosten, betaling en aanmelding
KidsClub kost per blok (van gemiddeld 8 activiteiten) per dagdeel € 20, dit is € 2,50 per keer. KidsClub is af te nemen, voor 1, 2 of 3 dagdelen per week. Betaling gaat door middel van automatische incasso via het aanmeldfor-mulier. Vooraf is het activiteitenprogramma beschikbaar. Het aanmeldformulier en de activiteitenkalender zijn verkrijgbaar in het kindcentrum of kunt u via de website www.obsdezandloper.nl/kindcentrum.

Kindcentrum De Zandloper is de  samenwerking tussen obs De Zandloper, peuterspeelzaal De Porkies/SPSH, Dorpshuis, Plaatselijk Belang Stuifzand en het Alfacollege.

Adres:
Kindcentrum De Zandloper
Cavaljéweg 29, 7934 PJ Stuifzand
Tel. 0528-269837
 
Nevenlocatie De Porkies/SPSH
Eisenweg 8, 7934 PP Stuifzand
Tel.: 06-38707642