01-12-2014 13:23

Zaanddörpen op Glas van start

Afgelopen maanden is de werkgroep “ZaandDörpen Op Glas” geformeerd. Gesteund door de provincie is de werkgroep een initiatief gestart voor een glasvezelnetwerk in de dorpen Pesse, Fluitenberg, Stuifzand en haar buitengebieden.
 
Na de informatie avond begin oktober is een aantal enthousiaste bewoners uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand om tafel gegaan en is besloten tot het opzetten van de werkgroep. Op 4 oktober 2015 is de werkgroep van start gegaan.
 
De werkgroep "ZaandDörpen Op Glas" oriënteert zich momenteel samen met mensen van de provincie Drenthe wat het juiste plan van aanpak is om u optimaal te informeren. Het streven van de werkgroep is dat wellicht nog in 2015 de eerste schop de grond in gaat met als resultaat dat u voor het einde van 2015 over supersnel internet zou kunnen beschikken. 
 
Sinds afgelopen week is de website van de werkgroep te raadplegen: www.ZDOG.nl
Hier is alle informatie te vinden, begin 2015 start de werkgroep met een voorlichtingscampagne.
 

—————

Terug