16-03-2015 13:32

Zaanddörpen op Glas houdt informatieavonden

Supersnel internetten? Alleen met uw steun!

De werkgroep "Zaanddörpen op Glas" kan doorgaan op de ingeslagen weg om de dorpen en buitengebieden van Pesse, Stuifzand en Fluitenberg aangesloten te krijgen op de digitale snelweg. Dit dankzij een belangrijke financiële ondersteuning door de Provincie Drenthe. De bewonersinitiatieven voor de aanleg van een breedband netwerk worden ook door de provincie Drenthe ondersteunt met het Breedband Platform Drenthe". Voor meer informatie zie: www.verbinddrenthe.nl
 

Wat kost dat? 
Op dit moment gaat de werkgroep "Zaanddörpen op Glas" er van uit dat hetglasvezelnetwerk dat in onze dorpen en buitengebieden zal worden aangelegd eigendom wordt van een nog op te richten stichting of coöperatie, waarvan de bestuurders uit het werkgebied komen van "Zaanddörpen op Glas". Op het eigen netwerk heeft u een vrije keuze diverse leveranciers zoals Vodafone, Telfort, Ziggo, KPN en anderen. Met een eigen netwerk kunt u meebeslissen of een eventuele winst in de eigen regio wordt geïnvesteerd, dan wel in mindering wordt gebracht op de maandelijkse lasten. Die maandelijkse lasten zullen in bijna alle gevallen lager uitvallen dan de rekeningen die u nu ontvangt voor TV, internet en telefoon afzondelijk.
 

Wanneer komt het?
Als het aan de werkgroep "Zaanddörpen op Glas" ligt wordt de aanleg van het glasvezelnetwerk in het werkgebied nog in 2015 aanbesteed. Er dient echter aan één voorwaarde te worden voldaan: 55% van de inwoners van het werkgebied "Zaanddörpen op Glas" moet aangeven dat ze daadwerkelijk een aansluiting gaan nemen. Die beslissing hoeft u vandaag niet te maken, dat kan na de informatieavonden. Maar geef vandaag wel aan op www.zdog.nl dat u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
 

Werkgebied van ZDOG
Het werkgebied van "Zaanddörpen op Glas" is nu nog niet strak omkaderd, mede omdat wij in samenwerking met bewonersinitiatieven van de gemeenten De Wolden en Midden Drenthe en de gemeente Hoogeveen willen voorkomen dat er inwoners van de drie gemeenten zijn die in de onmiddellijke omgeving van het werkgebied van "Zaanddörpen op Glas" wonen die op de digitale zandweg blijven. In nauwe samenwerking en in goed overleg met deze met ons vergelijkbare bewoners initiatieven in de gemeenten De Wolden en Midden Drenthe en de gemeente Hoogeveen wordt er gekeken of er mogelijk graafgrenzen getrokken dienen te worden die op sommige plaatsen de gemeentegrenzen kunnen gaan overschrijden. Dit alles om te voorkomen dat er na realisatie van het breedband netwerk "witte vlekken" resteren.
 

Informatieavonden
Om u volledig te informeren over "Zaanddörpen op Glas" gaan wij een drietal informatieavonden organiseren en wel op:

Stuifzand: 21 april Ons Dorpshuis aanvang 20.00 uur
Pesse: 22 april De Wenning aanvang 20.00 uur
Fluitenberg: 23 april 't Overschotje aanvang 20.30 uur

U bent van harte welkom op één van deze avonden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de informatieavond in uw eigen dorp te bezoeken dan bent u natuurlijk welkom op de informatieavond in een ander dorp. Dus mensen uit Fluitenberg zijn ook welkom in Pesse en mensen uit Stuifzand in Fluitenberg enz..
 

Meldt u nu vrijblijvend aan
Ga nu direct naar de website www.zdog.nl en meldt u aan als geïnteresseerde voor een glasvezelaansluiting. Dit is geheel vrijblijvend. Misschien overziet u de mogelijkheden die een glasvezelnetwerk u biedt nu nog niet, maar over een paar jaar zult u merken dat een aansluiting op het glasvezelnetwerk net zo vanzelfsprekend is als uw aansluiting op gas, water en elektriciteit. Noteer de data van de informatieavonden in uw agenda en bezoek deze. Meldt u vandaag nog geheel vrijblijvend aan als geïnteresseerde op www.zdog.nl . Met uw aanmelding draagt u bij aan een op de toekomst voorbereid, actief platteland. Nu hebben we met elkaar de kans, mede dankzij de provincie Drenthe, om een eigen glasvezelnetwerk te realiseren. Laten we met zijn allen deze unieke kans niet missen. 

—————

Terug