01-06-2015 16:44

Waterbeestjes zoeken met Natuurpad Stuifzand

Op woensdag 10 juni 2015 organiseren Natuurpad Stuifzand en Landschapsbeheer Drenthe een ‘waterbeestjesmiddag’ voor kinderen tot twaalf jaar. Welke beestjes kun je allemaal vinden in de sloten rondom het dorp? Tijdens deze middag kom je erachter.

De werkgroep Natuurpad Stuifzand en de inwoners van het dorp hebben in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe een wensenpakket opgesteld voor het groen en natuur in en rondom het dorp. Door middel van het project ‘Het Landschap Onderhouden Wij Samen (LOWS) ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe de bewoners bij de realisatie van hun plannen.

Veel te beleven
In het kader van het project zijn bermen ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels en is een ontmoetingsbankje geplaatst. Het is de bedoeling een educatieve knapzakroute te ontwikkelen voor de kinderen in het dorp. Deze werkzaamheden laten helaas nog deels op zich wachten, maar gelukkig is er meer te beleven. Natuurpad Stuifzand en Landschapsbeheer Drenthe vinden het belangrijk om de jeugd bij de natuur te betrekken en organiseren daarom allerlei activiteiten waaronder het zoeken van waterbeestjes.

Praktische informatie
Op woensdag 10 juni, om half twee worden de kinderen verwacht op de parkeerplaats bij Van Dalen Wonen aan de Hoofdweg 24 in Stuifzand. Er wordt de kinderen aangeraden om laarzen te dragen. Wil je meedoen aan deze leuke middag? Geef je dan even op via natuurpadstuifzand@gmail.com. Voor schepnetjes en zoekkaarten wordt gezorgd. Deelname aan de middag is op eigen risico.

—————

Terug