12-07-2023 18:41

Vooraankondiging inkoop zonnepanelen

PEN heeft al een tijdje het goedkoop inkopen van zonnepanelen op het lijstje staan om op die manier inwoners van de zanddorpen te ondersteunen. Nu doet zich de gelegenheid voor dat een grote lokale organisatie tegen lage tarieven zonnepanelen gaat inkopen en o.a. PEN heeft gevraagd daarin mee te doen. Concreet betekent dat we zonnepanelen tegen een gunstige prijs kunnen inkopen inclusief de installatie.

Deze actie gaat in het najaar starten en eigenlijk willen we nu weten hoeveel inwoners in Fluitenberg, Eursinge, Stuifzand en Pesse hiervoor interesse hebben. Zo kunnen we op tijd een inschatting maken hoeveel panelen we moeten inkopen.

Een praktisch punt is dat deze actie al in het najaar start. In die periode organiseren we een informatieavond voor alle belangstellenden. Op het moment dat u dit leest is dat dus kort dag.
Een ander punt is dat de definitieve prijzen nog niet zijn vastgesteld. Daar wordt aan gewerkt. Wilt u weten hoe de prijzen zijn en op de hoogte blijven van deze actie, volg de berichtgeving op onze facebookpagina penpesse, PEN-nieuws en persberichten. Met name op onze facebookpagina plaatsen we direct de laatste ontwikkelingen.

Wanneer u dit leest en u kent iemand die zonnepanelen overweegt, laat dat dan diegene weten. Het is nu zomervakantie en de kans is groot dat veel mensen deze actie daardoor mislopen. Dus geef het aan elkaar door, ook al doet u zelf niet mee.

Als u belangstelling heeft, wilt dat doorgeven via ons emailadres: info@penpesse.nl
Dat geldt sowieso als u belangstelling heeft voor een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of warmtepompen. Deze actie is er een. Ons doel is om vaker gezamenlijk inkoopacties te organiseren.
Geef ook in de mail aan hoeveel zonnepanelen u zou willen (6, 12 of 18). En u bent op dit moment tot niets verplicht. Nogmaals, wij willen weten hoeveel belangstelling er is.

—————

Terug