03-03-2015 20:27

Vereniging "Ons Dorpshuis"

Contactpersoon:

De heer Menno van Rij tel. 06-55 75 72 76 / mennovanrij@ziggo.nl (voorzitter)

Mevrouw Gretha van Vliet 06-50 62 66 59 (secretaris) / gvanvliet1982@hotmail.nl

—————

Terug