17-04-2018 20:06

Uitnodiging inloopavond zonnepark Stuifzand

De gemeente Hoogeveen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken wordt het gebruik en de opwekking van duurzame energie gestimuleerd. Zonneparken kunnen hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. Als onderdeel van de Energievisie van Hoogeveen, gaat het rapport ‘Afwegingskader zonne-energie’ in op waar en hoe zonneparken toegestaan kunnen worden binnen de gemeente. Een van de opties is realisatie van zonneparken die een koppeling met de dorpen hebben. Randvoorwaarde hierbij is dat er naast maatschappelijk draagvlak, ook een maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd.

Zonnepark Stuifzand

Het plan van de heer Nijenhuis om aan de Zwartschaap 24b in samenwerking met ENGIE een zonnepark te realiseren, past heel goed in deze door de gemeenteraad vastgestelde Energievisie. De elektriciteit die het zonnepark produceert, wordt als eerste aan de inwoners van Stuifzand aangeboden. Het zonnepark kan qua elektriciteitsopbrengst heel Stuifzand in één keer van groene stroom voorzien!

Inloopavond voor omwonenden

We bieden u als omwonenden graag de gelegenheid om persoonlijk kennis te nemen van de plannen, voordat er een vergunningsverzoek voor het zonnepark wordt ingediend bij de gemeente. Daarom is er op woensdag 25 april een inloopavond waarvoor we u van harte uitnodigen. Tijdens deze avond zullen de heer Nijenhuis en medewerkers van ENGIE aanwezig zijn om toelichting op het zonnepark te geven. Wij doen ons best om uw vragen te beantwoorden.

Datum en tijdstip: woensdag 25 april 19.00-20.30 uur.
Er is geen plenair programma. U bent tussen 19.00u en 20.30u welkom om informatie op te halen.
Locatie: Dorpshuis Stuifzand, Hoofdweg 8 in Stuifzand

Tot slot

Heeft u vooraf al vragen? Neem dan contact op met Jakob Kuiper (ENGIE) 06 - 13772263 of Peter Nijenhuis 06 – 51558108

—————

Terug