30-03-2015 15:25

Project Pesserma

In Ons Dorpshuis werd door Reest en Wieden het project Pesserma gepresenteerd voor aanwonenden en landeigenaren van het gebied rond het Oude Diep.

In de link staat het project van Reest en Wieden. https://www.reestenwieden.nl/publish/pages/8900/pesserma_noord_projectplan_definitief.pdf

Het Oude Diep wordt aangepast en de stuwen gaan verdwijnen, er komt een nieuwe “meteoor” in het gebied zodat het overtollige water op een natuurlijke wijze kan afvloeien in het gebied van het Drents Landschap. 

—————

Terug