Oproep aan hondenbezitters!

04-04-2013 19:14

Aan alle hondenbezitters in de gemeente Hoogeveen

Namens het wijkteam-Dorpen willen wij u via deze brief attenderen op het volgende:


Bij de gemeente Hoogeveen komen steeds meer klachten binnen met betrekking tot overlast van hondenpoep en loslopende honden. Hondenpoep staat bij veel inwoners nr. 1 als het gaat over ergenissen in de woonomgeving.

Wij willen u er op wijzen dat de eigenaar van een hond te allen tijde verantwoordelijk is voor de overlast die een hond kan veroorzaken.

De eigenaar van een hond hoort de hondenpoep op te ruimen, en honden mogen niet loslopen op plaatsen waar dit niet is toegestaan.

Onze handhavers controleren in de gehele gemeente op naleving hiervan, en overtreders riskeren een boete voor het niet opruimen van hondenpoep. Deze boete kan oplopen tot €120,- per overtreding. De boete voor niet aangelijnde honden is €90,-

We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd en we hopen dat de overlast met betrekking tot honden tot een minimum beperkt blijft.

Als er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren Cor Schipstra en Henk Jan Veld (tel. 14 05 28).

Vriendelijke groet,

het Wijkteam Dorpen

 

Terug