02-07-2013 22:05

OBS De Zandloper wordt Kindcentrum De Zandloper

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt OBS De Zandloper omgevormd tot Kindcentrum de Zandloper en wordt hiermee hèt bruisend hart van Stuifzand om te leren, ontdekken, spelen en ontspannen voor kinderen van 2-13 jaar.

De Zandloper is één van de scholen van Stichting Bijeen, verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in de gemeente Hoogeveen. Stichting Bijeen vindt het belangrijk om initiatief te nemen in het zoeken naar vernieuwende concepten van onderwijs en opvang, met name in de kleinere kernen. Samen met de peuterspeelzaal De Porkies (SPSH), het Dorpshuis en Plaatselijk Belang Stuifzand, ouders en leerkrachten is gekomen tot het concept van kindcentrum, dat aansluit op de behoefte van ouders, kinderen en het dorp.

Voor àlle kinderen

Met ingang van het nieuwe schooljaar start de Kidsclub. Leerlingen van De Zandloper èn kinderen uit de buurt kunnen zich opgeven voor een gevarieerd naschools activiteitenaanbod. Zelfs voor peuters zullen incidenteel activiteiten worden georganiseerd. Een pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten en wordt ondersteund door stagiaires, die de hele dag op het kindcentrum (inclusief peuterspeelzaal) aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat een mooie verbinding tussen school en activiteiten.

Activiteitenaanbod

Gedurende het schooljaar zijn er op de maandag, dinsdag en donderdag activiteiten. Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van elk acht weken, waarbij kinderen zich per blok kunnen opgeven. Vooraf is bekend welk type activiteiten op welke dag wordt aangeboden: sport&spel, natuur, toneel, techniek, muziek, knutselen etc.

Voor werkende en niet-werkende ouders

Met opzet is gekozen om de kosten voor de activiteiten (gemiddeld € 2,50 per keer) laag te houden, zodat zowel werkende ouders als niet-werkende ouders van het aanbod gebruik kunnen maken. De activiteiten starten aansluitend aan de schooltijden, waarbij eerst tijd is om wat te drinken en te eten. De activiteiten duren tot 17.00 uur.

Informatie

Voor nadere informatie: www.obsdezandloper.nl/kindcentrum of bij de locatiedirecteur Gea Verburg, tel. 0528-269837. Adres: Cavaljéweg 29, 7934 PJ Stuifzand

—————

Terug