16-11-2015 13:11

Noaberhulp Stuifzand

U heeft er van alles over kunnen lezen afgelopen jaar in de Verstoever en op 1 december gaan we dan echt van start met het project Noaberhulp. Nog even in het kort hoe dit allemaal tot stand is gekomen. 

Bezuinigingen die door de rijksoverheid naar de gemeenten zijn overgeheveld, hebben er toe geleid dat gemeenten minder geld van die zelfde overheid krijgen om zaken op het gebeid van b.v de WMO op dezelfde manier te leveren dan ze gewend waren te doen. Ook wordt er momenteel sterk de nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van inwoners. Door de dorpen Elim, Nieuw Moscou, Stuifzand, Tiendeveen en Nieuwlande is een enquête gehouden onder hun inwoners en daaruit kwam naar voren dat er bij ons in Stuifzand voor zowel de korte als lange termijn behoefte is aan het opzetten van een noaberhulpproject. 

Er hebben zich ongeveer 25 vrijwilligers aangemeld en ook hebben een aantal mensen toegezegd dat ze de coördinatie van een en ander wel op zich willen nemen. Graag zouden we nog een uitbreiding zien van de coördinatiegroep. De rol van coördinator houdt het volgende in: De rol van coördinator kan men zien als de persoon die hulpvrager en hulpverlener met elkander in contact brengt. De coördinator heeft een telefoon ter beschikking gekregen en wordt door de hulpvrager gebeld met een specifieke vraag. De coördinator heeft een boekwerk ter beschikking waarin de vrijwilligers (hulpverleners) per cluster qua activiteit vermeld staan. De coördinator legt contact met vrijwilliger (hulpverlener) en vraagt of deze kan voldoen aan de specifieke hulpvraag. Als de hulpverlener dit kan dan volgt het verzoek om contact op te nemen met de hulpvrager om het onderling af te stemmen. 

Als er dorpsgenoten zijn, die iets voelen voor deze rol, meldt u dan aan bij onderstaand nummer. Ook als vrijwilliger voor de clusters: vervoer, klusje rond en in het huis, administratieve ondersteuning of helpen bij computerprobleem kan men zich melden bij hetzelfde nummer. Op 1 december a.s gaan we dus in Stuifzand van start. In de Verstoever wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en ook zal bij elke uitgave het telefoonnummer voor de noaberhulp vermeld worden. Vanaf 1 december kunt u dus bellen als u b.v iemand nodig hebt die eens met u naar het ziekenhuis wil rijden of even een boodschapje voor u kan doen, . U belt dan met het telefoonnummer dat in de Verstoever staat en u krijgt dan de coördinator aan de lijn. Deze regelt dan een en ander verder met u. 

Het motto van de Noaberhulp is waar zou ik mijn buurman of buurvrouw(noaber) voor vragen. Het telefoonnummer wat u kunt bellen is: 06 - 57 67 77 07 Schroom niet om gebruik te maken van dit initiatief en bel gerust. Met vriendelijke groeten, Het team van Noaberhulp Stuifzand.

—————

Terug