09-04-2013 19:39

Nieuwe koers voor De Smederijen van Hoogeveen

De Smederijen van Hoogeveen hebben een nieuwe koers uitgezet. Het bewonersbudget, de ‘korte klap’ is voortaan alleen bestemd voor ideeën die de sociale leefbaarheid vergroten. Fysieke projecten zijn alleen nog mogelijk als daarin het sociale aspect naar voren komt.

Andere veranderingen zijn dat het aantal wijkteams van acht naar vier gaat. Dit betekend voor de dorpen dat er nu één wijkteam is voor alle dorpen. De lange klap wordt belangrijker, maar de korte klap blijft bestaan. Verder houdt elke Smederij een eigen korte klap budget. Het totaal te verdelen korte klap budget is verlaagd van vierhonderd- naar driehonderdduizend euro. Inwoners blijven beslissen waar het geld naar toegaat, maar wel in overleg met het wijkteam.

Het nieuwe wijkteam gaan meer samenwerken met initiatiefgroepen. De eigen kracht van inwoners  staat centraal. Uitgangspunt is dus wat inwoners zelf kunnen doen. Daarnaast wordt bekeken waarbij een professional uit het wijkteam kan helpen. Op deze wijze zoeken De Smederijen aansluiting bij de overgang van de verzorgingsstaat naar een meedoen-samenleving en kunnen zij een belangrijke rol blijven spelen in de Hoogeveense samenleving.

Kernteam
Nieuw is het kernteam. In dit team zitten vanuit het wijkteam de opbouwwerker, de wijkbeheerder en de wijkagent. Dit team bespreekt wekelijks alle lopende zaken met elkaar.

Het wijkteam van de dorpen
Jan Bouwmeester:  gebiedsregisseur
Gerard Lubbers:  opbouwwerker SWW (overige dorpen)
Frans ten Veen:  opbouwwerker SWW (Elim)
Gerda Bolding:  wijkbeheerder
Woningstichtingen:
Hillie Boer (Domesta)
Jaap Jumelet (Woonconcept)
Betsy Post en Jacqueline Boerema (Actium)
Arno Hiele:  wijkagent (Tiendeveen, Noordscheschut en Nieuweroord)
Berend Ubels:  wijkagent (Elim, Hollandscheveld, Nieuwlande en Nieuw Moscou)
Geke Houwing:  wijkagent (Pesse, Fluitenberg en Stuifzand)
Henk Jan Veld:  gemeentelijk opsporingsambtenaar (dorpen Zuid)
Cor Schipstra: gemeentelijk opsporingsambtenaar (dorpen Noord)
Wout Noorman:  leidinggevende SWW
Jos van Egmond: maatschappelijkwerker SWW
Sandrie Baarslag: maatschappelijkwerker SWW
Ellen Bartels: maatschappelijkwerker SWW
Alinda Potze: jeugdmaatschappelijkwerker SWW
Monique Hoogeveen:  schoolmaatschappelijkwerker SWW
Mirte Bleijenberg: schoolmaatschappelijkwerker SWW
Kim Scholte: stap-in SWW
Henriët Annen:  stap-in SWW
Anja van der Laan:  administratie

Wijkkantoor Het Anker
Otto Zomerweg 1
7913 AE Hollandscheveld

Bereikbaarheid
Spreekuur tweede en vierde woensdagavond van de maand van 18.30-19.30 uur in De Wenning (Pesse). Tel: 0528-241901
Op woensdagochtend van 11.00- 12.00 uur in Het Anker (Hollandscheveld), met uitzondering van de schoolvakanties. Tel: 0528-343881

Het wijkteam is in ’t Anker bereikbaar. Van maandag- tot donderdagmorgen is hier altijd iemand aanwezig van 9.00 to 12.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) We kunnen niet garanderen dat er op de middag altijd iemand aanwezig is, maar zijn dan telefonisch bereikbaar op nummer 0528-343881, u kunt dan de voicemail inspreken. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Is het dringend en wilt u iemand spreken van het SWW, opbouwwerker, jongerenwerker of maatschappelijk werk dan kunt u bellen met nummer 0528-278855.

Wilt u iemand in het bijzonder spreken dan kunt u ook altijd bellen om op een ander tijdstip een afspraak te maken. 
U kunt natuurlijk ook mailen naar: dorpen@desmederijenvanhoogeveen.nl

Meer info kunt u lezen op: www.desmederijenvanhoogeveen.nl

 

—————

Terug