07-10-2013 13:06

Kom naar de ideeënavond van de Smederijen!

De initiatiefgroep van de dorpssmederij Stuifzand nodigt alle inwoners van Stuifzand van harte uit voor de dorpsavond van De Smederijen op woensdag 16 oktober in Ons Dorpshuis. De avond begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.15 uur.

In het Lopend Vuur hebben jullie kunnen lezen dat er het één en ander is veranderd binnen De Smederijen. Er is weer een budget voor Stuifzand, maar binnen De Smederijen van Hoogeveen is gekozen voor een nieuwe aanpak van de “De Korte Klap”. Belangrijkste verschil is dat het accent op de sociale activiteiten komt te liggen. 

De initiatiefgroep begrijpt heel goed dat het lastig is om “sociale ideeën” vorm te geven en vervolgens uit te voeren. 
• Wat betekent nu precies “sociale aanpak”?
• Hoe werk je een leuk idee verder uit?
• Wie kun je daar bij betrekken of met wie kan ik samenwerken?

Daarom organiseert de initiatiefgroep deze avond, zodat we samen kunnen brainstormen over het opzetten van sociale ideeën en projecten in ons dorp die de leefbaarheid bevorderen. Aan het eind van deze actieve avond is het de bedoeling dat we een aantal ideeën en projecten hebben bedacht die verder uitgewerkt kunnen worden.

Kom dus woensdag naar Ons Dorpshuis en denk mee! 

—————

Terug