22-11-2013 13:30

Inleveren ideeën voor de Smederijen

De uiterste inleverdatum voor de Smederij-ideeën in Stuifzand is zaterdag 14 december!! 
Je hebt dus nog een paar weken om je plannen op papier te zetten en in te leveren. 
 
Voor het aanleveren van je idee kun je gebruik maken van bijgaand ideeformulier. Als je hulp nodig hebt bij het op papier zetten of het uitwerken van het idee, kun je contact opnemen met één van de leden van de initiatiefgroep. Het inleveren van de ideeën kan via de mail info@desmederijenvanhoogeveen.nl en bij de leden van de initiatiefgroep. 
 
De initiatiefgroep overlegt over de ingeleverde ideeën op 6 januari en nodigt daarna de indieners van de ideeën uit voor een toelichtingsgesprek.

De toelichtingsgesprekken vinden plaats op 16 en 21 januari 2014. Als je een idee inlevert, kun je deze data alvast in je agenda vrijhouden.
Het kan zijn dat jouw idee niet aan de spelregels voldoet, dan word je niet uitgenodigd. Natuurlijk hoor je dat dan wel even, zodat je ook weet dat je ingeleverde idee niet in aanmerking komt. 

Als je idee duidelijk op papier wordt gezet en er geen vragen zijn, hoef je ook niet te komen voor het toelichtingsgesprek. Ook hiervan word je dan natuurlijk op de hoogte gebracht.

We hopen dat er veel mooie plannen voor Stuifzand worden ingeleverd!

 

—————

Terug