20-09-2016 19:56

Het Oude Diep slingert weer verder

Sinds enige tijd kan het Oude Diep weer over een langer traject kronkelen door het Drentse landschap. Donderdag 15 september was de officiële afsluiting van het project Pesserma-Noord als onderdeel van het beekherstel Oude Diep. Het Oude Diep kan nu als het veel regent hier 200.000 m³ overtollig water parkeren en voor wandelaars is een prachtig jong natuurgebied ontstaan.

Beekdalherstel

De herinrichting van het Oude Diep over een afstand van ongeveer vier kilometer zorgt voor een meer natuurlijk beeld van het beekdal. Er kan 200.000 m³ water op circa 40 hectare worden geparkeerd. Deze tijdelijke vastgehouden hoeveelheid water verkleint de kans op overstroming in Hoogeveen en de tunnelbak van de A28. Een knijpstuw zorgt voor vulling van het gebied. Ook kan 25.000 m³ extra regenwater in de Boerenveensche plassen worden vastgehouden. Een aantal natte percelen zijn opgehoogd, waardoor deze weer beter bruikbaar zijn voor de landbouw.

Natuurontwikkeling

Vanuit het dorp Stuifzand is een wandeling rond het gebied te maken met een mooi overzicht over het bergings-en natuurgebied, passage van de knijpstuw en de beek via stapstenen. Er zijn twee stuwen weggehaald en daardoor is een slingerende langzaam stromende ondiepe beek met flauwe oevers ontstaan met een bloemrijkere vegetatie. Het hoogteverschil is opgevangen door negen damwanden. Dit stuk noemen we een vispassage.

De omliggende graslanden van Het Drentse Landschap aan de noordzijde ontwikkelen zich tot kruiden- en insectenrijke graslanden. Naar het zuiden gaan deze over in vochtige hooilanden en moerassen met onder andere echte koekoeksbloem, gele lis en diverse soorten zeggen. In de komende jaren kunnen winde, bermpje, snoek, ringslang, libelle, groene kikker, boommarter, otter en eikenpage in het gebied gaan voorkomen.

Filmpje

Het Waterschap heeft een kort filmpje gemaakt over dit project. Klik hier om het filmpje te zien!

—————

Terug