05-05-2015 12:34

Herdenking 4 mei 2015

Met een stille tocht vanaf Ons Dorpshuis in Stuifzand, begon de 4 mei-herdenking in Stuifzand. In langzaam tempo werd naar de begraafplaats gelopen, waar Anneke de Lange, voorzitter van Plaatselijk Belang een overdenking voordroeg van ds. Cees J. 't Lam. In de overdenking was een gedicht opgenomen van de bekende Nederlandse verzetsman H.M. van Randwijk die het schreef in 1943:

Des daags scheen zonlicht in de cel,
Twee decimeter op de muur,
Dan stond te middag voor één tel
Een zin gekrast in laaiend vuur.
Wie had de woorden ingekerfd?
- Merkteken van ons diepst begeren -
Eén heeft ze met zijn bloed geverfd:
GERECHTIGHEID ZAL WEDERKEREN

Een hand, die weinig had geschreven,
De letters kinderlijk en krom,
schreef het beter met zijn leven.
De laatste maal voor 't peloton - 
Een ieder, die hier met ons is,
Die heeft het met zichzelf bewezen.
Dat wat daar staat, de waarheid is.
't Is bloed! En wat zo is geschreven,
Kan nimmer worden uitgewist!

Aansluitend klonk het Taptoesignaal en volgden 2 minuten stilte. Na de stilte werden 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen. Familie en andere betrokkenen legden vervolgens bloemen bij het monument. Marleen Otten en Daphne Snippe legden een bloemstuk namens de kinderen van Stuifzand en ook door de gezamenlijke kerken en Plaatselijk Belang Stuifzand werden bloemen gelegd. Met een defilé langs de bloemstukken, waaraan zo'n 40 mensen deelnamen, werd de bijeenkomst bij het monument op de begraafplaats afgesloten en werd iedereen uitgenodigd om nog een kopje koffie te drinken in Ons Dorpshuis.

—————

Terug