07-05-2012 16:04

Geen verkiezingsavond van de Smederijen

Dit jaar is er geen verkiezingsavond van de Smederijen. De oproep in het Lopend Vuur om ideeën aan te leveren voor de jaarlijkse Smederijenverkiezingen leverde flink wat reacties op. De ideeën die bij de leden van de initiatiefgroep werden ingediend, waren bijna allemaal ook echte Smederij-ideeën. Eén idee voldeed niet aan de voorwaarden, omdat het om regulier onderhoud ging, dit is door de gemeente opgepakt.

Na het optellen van de aangevraagde bedragen, bleek dat het budget dat we dit jaar mogen besteden precies genoeg is om alle ideeën uit te kunnen voeren! Het is dus niet nodig om verkiezingen te houden. Omdat voor een definitieve uitvoering van de ideeën wel moet worden aangetoond dat er draagvlak is onder de bevolking, moeten de indieners zorgen voor minimaal 30 handtekeningen voor hun idee. Deze handtekeningen moeten worden ingeleverd bij de Initiatiefgroep. Daarna worden alle ideeën in het Lopend Vuur gepresenteerd en hebben de dorpsbewoners nog de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaar in te dienen, als men het niet eens is met de uitvoering van het idee. Komen er geen gegronde bezwaren binnen, dan kunnen de indieners aan de slag met het uitvoeren van de ideeën.

Alle indieners alvast bedankt voor jullie bijdrage! En let dus goed op de brievenbus, binnenkort verschijnt het Lopend Vuur met een overzicht van alle ideeën!

—————

Terug