16-06-2012 11:36

Dorpssmederij Stuifzand: alle ideeën worden uitgevoerd!

In het Lopend Vuur dat huis aan huis verspreid is in mei, werden alle ingediende ideeën toegelicht. Belanghebbenden konden tot 29 mei gemotiveerd bezwaren indienen bij de leden van de initiatiefgroep. Inmiddels is de initiatiefgroep bijeen geweest en is geconstateerd dat voor alle ideeën de benodigde handtekeningen zijn ingezameld en dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de uitvoering van de ideeën. Dit betekent dus dat alle ideeën die in het Lopend Vuur staan, worden uitgevoerd. Uiteraard wordt hiervan weer op deze website verslag gedaan!

120514 Lopend Vuur Stuifzand mei 2012 

 

—————

Terug