Conceptverslag bijeenkomst Groengroep Stuifzand 2-9-2015

24-09-2015 19:25
 
Dinsdag 2 september was er een vervolgavond over het groenproject in Stuifzand in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. De belangstelling was erg goed en dat is een teken dat het groen belangrijk gevonden wordt in ons dorp
 
Eerste wensen gerealiseerd
In het voorjaar hebben we de bermen bij de dorpsentree ingezaaid met verschillende zaadmengsels. Als alles goed gaat, staan de bermen volgend jaar volop in bloei en kunnen we genieten van een kleurrijke berm.
Het bankje aan de Secteweg/Sleutel is een groot succes, want bijna dagelijks zijn er mensen te vinden die even plaatsnemen voor een tussenstop.
 
Toelichting herinrichting Oude Diep 
Deze maand is het Waterschap Reest en Wieden gestart met de herinrichtingswerkzaamheden in het stroomgebied van het Oude Diep (project Pesserma-Noord). Na de pauze heeft Gert-Jan Pool van het Waterschap ons een toelichting geven op het project. 
 
De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer hevige regenbuien gaan vallen, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Een oplossing hiervoor is het langer vasthouden van water in natuurgebieden als het Oude Diep. Het Oude Diep zal meer kronkelend (meanders) door het landschap gaan lopen, waardoor meer ruimte ontstaat voor water. Deze extra waterberging zorgt ervoor dat op andere plekken problemen worden voorkomen. De film en uitleg waren  duidelijk,  er werden wel  veel vragen gesteld, want 10 jaar geleden is het hele gebied ook al op de schop geweest.
De werkzaamheden aan het Oude Diep kan men volgen via de link die op www.stuifzand.net staat.
 
Vervolg project
Er staan nog genoeg ‘groene’ wensen op het lijstje, dus reden genoeg om te kijken wat we nog meer met elkaar kunnen gaan realiseren! 
Door de werkzaamheden die plaatsvinden aan het Oude Diep zijn er wellicht mogelijkheden om een aantal van de wensen te koppelen. Iedereen ziet mogelijkheden om er iets leuks van te maken, maar dan is samenwerking nodig en dat kan alleen wanneer alle partijen op de hoogte zijn van elkaars plannen. Door samenwerking tussen Landschapsbeheer Drenthe, Het Drents Landschap , Reest en Wieden en de groen groep zouden er kosten bespaard kunnen worden en veel wensen die er liggen bij de inwoners van Stuifzand uitgevoerd kunnen worden. Op die manier blijft er wellicht iets over voor andere wensen en ideeën.
 
Landschapsbeheer Drenthe gaat Het Drentse Landschap uitnodigen voor een overleg met onze groep. Zodra er een datum gepland is, dan zullen we het via de website en (indien mogelijk) De Verstoever bekend maken.
 
 
Terug