02-04-2012 13:55

Bestemmingsplan in voorbereiding

Hoogeveen - Het college van B&W maakt bekend dat voor de woningbouw in Stuifzand een gebied aansluitend aan het noordoosten en een gebied in het zuidwesten van het dorp Stuifzand een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het bestemmingsplan maakt de bouw van circa 25 woningen mogelijk. 

Naar aanleiding van deze vooraankondigingen is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Binnenkort wordt het voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving wordt gepubliceerd in Het Torentje en de Staatscourant. In deze kennisgeving wordt aangegeven wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden. 
 
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het op te stellen plan, anders dan de instanties conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, zoals het Waterschap, de provincie Drenthe en de rijksdiensten. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Kranenberg via telefoonnummer 14-0528.
 

—————

Terug