Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Stuifzand

Van oudsher bestond er in Ruinen naast het joodse kerkhof, een gemeentelijke begraafplaats die was gelegen aan de Munninkenweg. In de loop van de tijd hebben Pesse, Echten en Stuifzand een eigen begraafplaats gekregen. Het was toen gebruikelijk dat bij een overlijden de buren van de overledene werden ingeschakeld bij het verzorgen van de overledene en het verzorgen van de uitvaart. Men noemde dit burenhulp.

In 1919 werd er een lijkwagenvereniging voor Pesse en omstreken (Fluitenberg en Stuifzand) opgericht. Evenals voor kerkbezoek, konden de inwoners van Stuifzand voor een begrafenis in Pesse terecht. De lijkwagenvereniging zorgde voor het vervoer van de overledenen naar het kerkhof. 

Na onenigheid scheidden de leden van Stuifzand zich in 1923 af en besloten zij een eigen vereniging op te richten met de naam Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stuifzand. Op den duur had deze vereniging eigen personeel, dragers en afleggers. Ook schafte men allerlei spullen aan zoals schragen, lange houten banken, serviesgoed en dergelijke, alles wat er nodig was voor een begrafenis.

Tot op heden bestaat de vereniging nog en heeft thans circa 510 leden. Het doel van de vereniging is de overledene(n) op waardige wijze ter aarde te bestellen. Contactpersoon is Mevrouw M. Bening, dle-stuifzand@live.nl.

Meldnummer/contactpersoon bij overlijden: Peter van Slochteren:             06-50842414       b.g.g.            0522-281878       (C.C. Wassink)