Vita Colore start weer in oktober!

16-08-2015 20:11

Hallo allemaal,

Het is alweer half augustus! Kijkend naar de natuur om ons heen is al te zien hoe de kleuren, nu verzadigd met warmte en zonlicht, zich geleidelijk verdiepen en in de vruchten tot volle wasdom komen. Hoe in de dierenwereld een eerste voorbereiding op het komende seizoen al waarneembaar is. En tja als mens, dit natuurproces volgend, nog genietend van deze rijkdom en de mooie augustusstemming, is toch ook al een zekere verinnerlijking merkbaar. Misschien zelfs wel een behoefte daartoe, ófwel roept het juist weerstand op.... en veelal beiden in afwisseling. Zo met het afnemen van het zonlicht komt de innerlijke belevingswereld tot leven!

Voor wie denkt dat het daarmee gedaan is met de kleuren, het licht en de warmte, wie rust in het hoofd, inspiratie en vernieuwing zoekt, kortom wie kunstzinnig wil 'overwinteren', treft in de bijlage weer een nieuw programma met *vita colore* workshops.  

Inmiddels voor velen bekend, zijn de workshops gericht op de belevingswereld en het 'van binnen uit' zoeken naar een beeldende vormgeving daarvan, het wezenlijke immers in de beoefening van kunst. Op welk niveau dan ook. Een ieder is van harte welkom.

Het programma loopt van oktober tot januari.

Het aanvullende programma met workshops, lopend van januari tot april 2016, verschijnt in december. Laat me weten als je liever geen berichtgeving meer wilt ontvangen.

Op vrijdag 2 oktober gaat het atelierseizoen weer van start met de eerste workshop en een brandende houtkachel!

En wat het lópende vuurtje betreft; misschien weet je anderen die in dit alles willen delen.

Nu nog maar eerst fijn nazomeren, waarbij een mooie verwoording van Berthold Brecht in alle rust misschien nog kan naklinken.

 

Alle kunsten leveren een bijdrage aan de grootste kunst van alle:

LEVENSKUNST

de kunst van het leven te leven.

Berthold Brecht

Hopelijk tot (weer)ziens in het nieuwe seizoen. Dág!

Francis Rey

*vita colore* is een particulier non-profit initiatief dat een positief tegengeluid wil geven aan de verso(m)bering op het gebied van kunst & cultuur in de samenleving,  wil kunst voor iedereen toegankelijk maken en werkt los van overheid en subsidies, los van politieke of religieuze doelen.

programma vita colore najaar 2015.doc (2310656)

 

Terug