01-02-2017 18:46

Otter terug in het Oude Diep

De otter is terug in het Oude Diep. In het gebied Pesserma is door een medewerker van Het Drentse Landschap een groot aantal sporen aangetroffen van de otter. In dit deel zijn vorig jaar door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd die zorgen voor meer waterberging, een betere waterkwaliteit en meer natuurontwikkeling. Het Drentse landschap is beheerder van het gebied.

Onlangs is langs het Oude Diep opnieuw – in 2016 waren ook ottersporen aangetroffen, maar toen ging het waarschijnlijk om een zwervende otter – gezocht naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van otters. Dit keer werden er diverse sporen van otters aangetroffen. Het betroffen keutels, pootafdrukken en prooiresten (vis).

Otterprent   Otterkeutel

Open water voor otter

Rond de vinddatum waren de gekanaliseerde delen van het Oude Diep grotendeels dicht gevroren. Het smalle ondiepe beekje door de Pesserma kent, dankzij de waterschapmaatregelen, een snellere stroming en daardoor nog enkele plekken met open water. Ook in de buurt van een vernieuwde visvriendelijke uitlaat was nog open water aanwezig. De concentratie van sporen op deze plek laat zien dat de otter de plek benutte om ook onder winterse omstandigheden nog wat vis te kunnen vangen.

Maatregelen helpen

Op het informatiebord bij het project Pesserma Noord staat al een afbeelding van een otter. Dat de otter vervolgens ook binnen een jaar opduikt op deze plek is voor alle betrokken partijen een leuke opsteker voor de geleverde inspanningen. Projecten als Pesserma, maar ook de al eerder natuurvriendelijk ingerichte gebieden Oude Kene, De Maten en Zuidmaten dragen eraan bij dat het Oude Diep zijn rol als ecologische verbindingszone en leefgebied voor een kritische soort als de otter goed vervult. Juist vandaag werd ook bekend dat de zeldzame waterral is gespot in het Oude Diep. Dit is een vogel die ‘verborgen’ leeft aan dichtbegroeide oevers, rietmoerassen en rietvelden.

Bron: website Waterschap Drents Overijsselse Delta (www.wdodelta.nl)

—————

Terug