10-04-2012 20:08

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stuifzand

Algemeen

Van oudsher bestond er in Ruinen naast het Joodse kerkhof een gemeentelijke begraafplaats die was gelegen aan de Munninkenweg. In de loop van de tijd hebben Pesse, Echten en Stuifzand een eigen begraafplaats gekregen. Het was toen gebruikelijk dat bij een overlijden de buren van de overledene werden ingeschakeld bij het verzorgen van de overledene en het verzorgen van de uitvaart. Men noemde dit burenhulp.

In 1919 werd er een lijkwagenvereniging voor Pesse en omstreken (Fluitenberg en Stuifzand) opgericht. Evenals voor kerkbezoek, konden de inwoners van Stuifzand voor een begrafenis in Pesse terecht. De lijkwagenvereniging zorgde voor het vervoer van de overledenen naar het kerkhof.

Na onenigheid scheidden de leden van Stuifzand zich in 1923 af en besloten zij een eigen vereniging op te richten met de naam Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stuifzand. Op den duur had deze vereniging eigen personeel, dragers en afleggers. Ook schafte men allerlei spullen aan zoals schragen, lange houten banken, serviesgoed en dergelijke, alles wat er nodig was voor een begrafenis.

Tot op heden bestaat de vereniging nog en heeft thans circa 480 leden. 


Bestuur

Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:            Albert Blokzijl         06-37613116
Secretaris:            Geke Jonkers         06-52055558
Penningmeester:   Monique Bening     06-51648614
Lid:                      Allie Hilbrink
Lid:                     Jan Bening
 
Mail-adres: dle-stuifzand@live.nl
 

Bij overlijden dient u contact op te nemen met uitvaartverzorging Peter van Slochteren, bereikbaar onder telefoonnummer: 06-50842414 of b.g.g. Elsje Otten tel. 06-27335188.

Dag en nacht bereikbaar!

 

Lidmaatschap

Leden van de vereniging betalen een aanmerkelijk lager tarief voor de kosten van een uitvaart. Hierbij valt te denken aan de kosten voor met name de uitvaartleider, dragers, verzorgers en rouwvervoer. Bij een uitvaartverzekering wordt over het algemeen geld uitgekeerd tenzij anders is overeengekomen. 
 

Tegemoetkoming in de kosten van begrafenis/crematie

De uitvaartvereniging maakt gebruik van de diensten van uitvaartverzorging Peter van Slochteren.
Van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt wordt een totaal-nota opgemaakt door uitvaartverzorging Peter van Slochteren. Voor leden van onze vereniging wordt hierop een bedrag in mindering gebracht als vergoeding voor zogenoemde gedane diensten.
 
Deze diensten bestaan, in overleg met de nabestaanden, uit;
 
- het verzorgen van de overledene en de uitvaart;
- het vervoer van de overledene per rouwauto naar een rouwcentrum/aula (max 2 ritten);
- het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand;
- het begeleiden van rouwbrieven en het plaatsen van overlijdensadvertenties in de gewenste dag/weekbladen;
- het bespreken van kerk of lokaliteit voor een rouwdienst. 
 
Op de nota staan echter niet de kosten die de gemeente berekent voor graf-/begraafrecht of kosten van uitgifte urnengraf.
 

Contributie per jaar

Contributie per persoon voor 2021 bedraagt: € 36,-
 
De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken worden deze automatisch lid tenzij anders aangegeven. 
    
Indien men 18 jaar of ouder is en lid wil worden dient er inleggeld te worden betaald. De hoogte van het inleggeld is afhankelijk van de leeftijd op het moment van aanmelding als lid. Meer informatie daarover kan worden opgevraagd via dle-stuifzand@live.nl.
 
Om de ledenadministratie zo optimaal mogelijk te houden vragen wij onze leden alle wijzigingen (huwelijk, geboorte, verhuizing, etc.) door te geven via dle-stuifzand@live.nl.
 
 

 

—————

Terug