25-05-2015 15:21

Aan de slag in Stuifzand

Op woensdagmiddag 20 mei 2015 hebben bewoners uit Stuifzand de eerste werkzaamheden verricht in het kader van het project ‘Het Landschap Onderhouden We Samen’. Dit project is een initiatief van Landschapsbeheer Drenthe om samen met de bewoners aan de slag te gaan met groen in het dorp en het omliggende landschap.

Begin 2015 zijn de ‘groene’ ideeën en wensen van de enthousiaste bewoners geïnventariseerd en verwerkt in een inrichtingsplan voor het groen in het dorp. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt de bewoners bij het realiseren van hun plannen genaamd ‘Groen Stuifzand’. Denk bij de ondersteuning aan advisering over de wensen en behoeften, maar ook met praktische zaken zoals het beschikbaar stellen van plantgoed en gereedschap.

Bloemrijke bermen
De bewoners wilden graag de bermen in het dorp inzaaien met een inheems, meerjarig wild bloemenmengsel. Inheems betekent met bloemen die van oorsprong in Drenthe of Nederland voorkomen. De bloemrijke bermen zijn mooi voor het aangezicht en goed voor talloze insecten zoals vlinders en wilde bijen en insectenetende vogels. Afgelopen woensdag zijn de bewoners aan de slag gegaan en zijn een paar proefstukken ingezaaid bij de ingang van het dorp. Na het voorbewerken van de grond door Zorgboerderij Wonderland begon het zware harkwerk en het inzaaien van de berm. Nu maar 'kieken wat 't wordt'.

Plaatsing bankje
Een van de vele ideeën was het plaatsen van een picknickbank bij de buurt 'De Sleutel'. Bork Sloopwerken was zeer enthousiast over het project en heeft besloten een picknickbank te sponsoren voor het dorp. De daadkracht van een klein dorp bleek maar weer eens tijdens het plaatsen van de bank. Een kraantje voor het grondwerk werd geregeld om het door Bork Sloopwerken gesponsorde zand te verwerken. De naburige inwoners waren zo enthousiast, dat spontaan voor koffie en wat lekkers werd gezorgd. Geen betere manier om het bankje in te wijden, want samen onderhouden we het landschap!

—————

Terug